PHP Google Translate API v2 Fonksiyonu

12 Ocak 2017alicanatas

Bu fonksiyonu kullanmak için Google API Console’dan Translate API‘yi etkinleştirmeniz ve bir API-KEY oluşturmanız gerekiyor. Oluşturduğunuz API-KEY’i, fonksiyonda ilgili yere koyarak kullanabilirsiniz. URL değişkeninde belirtilen linkin sonunda iki değer gönderiyor source ve target olarak. Source kısmına hedef dili, target kısmına ise çeviri yapılacak dili yazarak, çeviri dilini değiştirebilirsiniz.

PS: Translate API kullanmak için google tarafında faturalandırma’nın aktif edilmiş olması gerekir.

function cevir($text){
	$apiKey = '<>';
	$url = 'https://www.googleapis.com/language/translate/v2?key=' . $apiKey . '&q=' . rawurlencode($text) . '&source=en&target=tr';
	$handle = curl_init($url);
	curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	$response = curl_exec($handle);                 
	$responseDecoded = json_decode($response, true);
	curl_close($handle);
	return $responseDecoded['data']['translations'][0]['translatedText'];
}

Kullanımı:


Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki Yazı Sonraki Yazı